Издавани документи

Завършено професионално обучение по цяла професия с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация /формуляр 3-54/.
Завършено професионално обучение за придобиване на професионална квалификация по част от професия се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение /формуляр 3-37/.