Лицензия

Центърът за професионално обучение „Експерт МБ БГ“ ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия № 2020121537

Лицензията дава право на учебния център да организира и провежда целогодишно обучение за придобиване на професионална квалификация, преквалификация, както и да удостоверява успешно приключилото обучение – издаване на легални документи за професионална квалификация.

Лицензирани професии и специалности:

Код професияПрофесияКод специалностСпециалностСПК
482030Оператор на компютър4820301Текстообработванепърва
521040Машинен монтьор5210414Металообработващи машинивтора
525020Монтьор на транспортна техника5250201Автотранспортна техникавтора
525020Монтьор на транспортна техника5250202Пътностроителна техникавтора
542050Оператор в производството на облекло5420501Производство на облекло от текстилвтора
542050Оператор в производството на облекло5420502Производство на облекло от коживтора
582030Строител5820302Кофраживтора
582030Строител5820303Армировка и бетонвтора
582030Строител5820304Зидариявтора
582030Строител5820305Мазилки и шпакловкивтора
582030Строител5820306Вътрешни облицовки и настилкивтора
582030Строител5820307Външни облицовки и настилкивтора
582030Строител5820309Бояджийски работивтора
582030Строител5820310Строително дърводелствовтора
582030Строител5820311Строително тенекеджийствовтора
582030Строител5820312Покрививтора
582040Строител – монтажник5820401Стоманобетонни конструкциивтора
582040Строител – монтажник5820402Метални конструкциивтора
582040Строител – монтажник5820403Сухо строителствовтора
582040Строител – монтажник5820404Дограма и стъклопоставяневтора
582040Строител – монтажник5820405Изолации в строителствотовтора
582060Пътен строител5820601Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тяхвтора
621030Растениевъд6210302Полевъдствовтора
621030Растениевъд6210303Зеленчукопроизводствовтора
621030Растениевъд6210304Трайни насаждениявтора
621030Растениевъд6210306Тютюнопроизводствовтора
621030Растениевъд6210307Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни културивтора
621030Растениевъд6210308Растителна защитавтора
621060Фермер6210601Земеделецвтора
621060Фермер6210602Производител на селскостопанска продукциятрета
811020Администратор в хотелиерството8110201Организация на обслужването в хотелиерствототрета
Списъкът с лицензираните професии и специалности на Учебен център „Експерт МБ БГ“ ЕООД е публикуван на сайта на Националната агенция за професионално образование и обучение на адрес: Кликнете тук